کمترین: 
13406.5
بیشترین: 
13406.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13406.5
زمان: 
12/4 10:20
قیمت بات تایلند امروز 4 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 اسفند 1397 , 13406.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":13406.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399