کمترین: 
1031.1
بیشترین: 
1031.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.1
زمان: 
12/4 10:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1031.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":1031.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398