کمترین: 
3107.9
بیشترین: 
3107.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3107.9
زمان: 
12/4 10:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3107.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":3107.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399