کمترین: 
3008.3
بیشترین: 
3008.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3008.3
زمان: 
12/4 10:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 4 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3008.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":3008.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398