کمترین: 
352.7
بیشترین: 
352.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.7
زمان: 
12/4 10:20
قیمت دینار عراق امروز 4 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 352.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":352.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398