کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
12/4 10:20
قیمت ریال عمان امروز 4 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398