کمترین: 
13830.8
بیشترین: 
13830.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13830.8
زمان: 
12/4 10:20
قیمت دینار کویت امروز 4 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 13830.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":13830.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398