کمترین: 
487.7
بیشترین: 
487.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.7
زمان: 
12/4 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 4 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 487.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":487.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398