کمترین: 
449.1
بیشترین: 
449.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
449.1
زمان: 
12/4 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 4 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 اسفند 1397 , 449.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":449.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398