کمترین: 
56.4
بیشترین: 
56.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.4
زمان: 
12/4 10:20
قیمت افغانی امروز 4 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 56.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":56.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398