کمترین: 
4197.4
بیشترین: 
4197.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4197.4
زمان: 
12/4 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 4197.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":4197.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398