کمترین: 
3197.4
بیشترین: 
3197.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3197.4
زمان: 
12/4 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 4 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3197.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":3197.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398