کمترین: 
3795.8
بیشترین: 
3795.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3795.8
زمان: 
12/4 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 4 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 3795.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":3795.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398