کمترین: 
625.6
بیشترین: 
625.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.6
زمان: 
12/4 10:20
قیمت یوان چین امروز 4 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 625.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":625.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399