کمترین: 
789.7
بیشترین: 
789.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
789.7
زمان: 
12/4 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 4 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 789.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":789.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398