کمترین: 
4762.2
بیشترین: 
4762.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4762.2
زمان: 
12/4 10:20
قیمت یورو امروز 4 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 اسفند 1397 , 4762.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 10:20","price":4762.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398