کمترین: 
1328.16
بیشترین: 
1328.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1328.16
زمان: 
12/4 03:00
قیمت اونس طلا امروز 4 اسفند 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 4 اسفند 1397 , 1328.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 03:00","price":1328.16}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398