کمترین: 
621.13
بیشترین: 
621.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.13
زمان: 
12/4 01:08
قیمت گازوئیل امروز 4 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 621.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 01:08","price":621.13}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398