کمترین: 
2.699
بیشترین: 
2.705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.699
زمان: 
12/4 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 4 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 2.699 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 00:08","price":2.704},{"date":"1397/12/04 00:32","price":2.703},{"date":"1397/12/04 01:08","price":2.705},{"date":"1397/12/04 01:32","price":2.699}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398