کمترین: 
66.94
بیشترین: 
67.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.94
زمان: 
12/4 02:08
قیمت نفت برنت امروز 4 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 66.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 00:08","price":67},{"date":"1397/12/04 00:32","price":66.97},{"date":"1397/12/04 01:08","price":67.02},{"date":"1397/12/04 01:32","price":66.99},{"date":"1397/12/04 02:08","price":66.94}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398