کمترین: 
148.55
بیشترین: 
157.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157.25
زمان: 
12/4 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 اسفند 1397 , 157.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 00:00","price":150.31},{"date":"1397/12/04 03:00","price":150.11},{"date":"1397/12/04 06:00","price":150.29},{"date":"1397/12/04 09:00","price":148.55},{"date":"1397/12/04 12:00","price":149.11},{"date":"1397/12/04 13:30","price":149.19},{"date":"1397/12/04 14:00","price":149.5},{"date":"1397/12/04 15:00","price":149.78},{"date":"1397/12/04 18:00","price":149.76},{"date":"1397/12/04 21:00","price":157.25}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398