کمترین: 
4024.2
بیشترین: 
4068.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4068.5
زمان: 
12/4 21:00
قیمت بیت کوین امروز 4 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 اسفند 1397 , 4068.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/04 00:00","price":4051.9},{"date":"1397/12/04 03:00","price":4062.3},{"date":"1397/12/04 06:00","price":4063.8},{"date":"1397/12/04 09:00","price":4039.6},{"date":"1397/12/04 12:00","price":4034.3},{"date":"1397/12/04 13:30","price":4024.2},{"date":"1397/12/04 14:00","price":4041.9},{"date":"1397/12/04 15:00","price":4049.7},{"date":"1397/12/04 18:00","price":4034.1},{"date":"1397/12/04 21:00","price":4068.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398