کمترین: 
66.5
بیشترین: 
66.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.5
زمان: 
12/3 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 3 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 اسفند 1397 , 66.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 16:32","price":66.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398