کمترین: 
1323.67
بیشترین: 
1326.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1326.34
زمان: 
12/3 12:30
قیمت اونس طلا امروز 3 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 3 اسفند 1397 , 1326.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 03:00","price":1323.67},{"date":"1397/12/03 03:30","price":1325.38},{"date":"1397/12/03 06:00","price":1324.91},{"date":"1397/12/03 06:30","price":1326.45},{"date":"1397/12/03 09:00","price":1324.92},{"date":"1397/12/03 09:30","price":1325.02},{"date":"1397/12/03 12:00","price":1325.78},{"date":"1397/12/03 12:30","price":1326.34}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398