کمترین: 
3996.2
بیشترین: 
4071.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4044.5
زمان: 
12/3 21:00
قیمت بیت کوین امروز 3 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 اسفند 1397 , 4044.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/03 00:00","price":3996.2},{"date":"1397/12/03 03:00","price":3996.9},{"date":"1397/12/03 06:00","price":4010.1},{"date":"1397/12/03 09:00","price":4025.5},{"date":"1397/12/03 12:00","price":3999.8},{"date":"1397/12/03 15:00","price":4040},{"date":"1397/12/03 18:00","price":4071.1},{"date":"1397/12/03 21:00","price":4044.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398