کمترین: 
65.97
بیشترین: 
65.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.97
زمان: 
12/2 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 2 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 65.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 16:32","price":65.97}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398