کمترین: 
3186
بیشترین: 
3186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3186
زمان: 
12/2 14:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 3186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":3186}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398