کمترین: 
1651
بیشترین: 
1651
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1651
زمان: 
12/2 14:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 2 اسفند 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 1651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":1651}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398