کمترین: 
9585
بیشترین: 
9585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9585
زمان: 
12/2 14:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 اسفند 1397 , 9585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":9585}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398