کمترین: 
26
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
12/2 14:50
قیمت درام ارمنستان امروز 2 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398