کمترین: 
7624
بیشترین: 
7624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7624
زمان: 
12/2 14:50
قیمت منات آذربایجان امروز 2 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 7624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":7624}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398