کمترین: 
1395
بیشترین: 
1395
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1395
زمان: 
12/2 14:50
قیمت کرون سوئد امروز 2 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 اسفند 1397 , 1395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":1395}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398