کمترین: 
174
بیشترین: 
174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
174
زمان: 
12/2 14:50
قیمت افغانی امروز 2 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":174}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398