کمترین: 
12947
بیشترین: 
12947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12947
زمان: 
12/2 14:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 12947 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":12947}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398