کمترین: 
9822
بیشترین: 
9822
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9822
زمان: 
12/2 14:50
قیمت دلار کانادا امروز 2 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 اسفند 1397 , 9822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":9822}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398