کمترین: 
11703
بیشترین: 
11703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11703
زمان: 
12/2 14:50
قیمت ین ژاپن امروز 2 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 11703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":11703}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398