کمترین: 
1927
بیشترین: 
1927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1927
زمان: 
12/2 14:50
قیمت یوان چین امروز 2 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 1927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":1927}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398