کمترین: 
2452
بیشترین: 
2452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2452
زمان: 
12/2 14:50
قیمت لیر ترکیه امروز 2 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 2452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":2452}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399