کمترین: 
16927
بیشترین: 
16927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16927
زمان: 
12/2 14:50
قیمت پوند امروز 2 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 2 اسفند 1397 , 16927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":16927}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398