کمترین: 
12960
بیشترین: 
12970
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12970
زمان: 
12/2 15:40
قیمت دلار امروز 2 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 2 اسفند 1397 , 12970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 14:50","price":12960},{"date":"1397/12/02 15:40","price":12970}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398