کمترین: 
4466000
بیشترین: 
4466000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4466000
زمان: 
12/2 11:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 2 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 2 اسفند 1397 , 4466000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:24","price":4466000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398