کمترین: 
2528000
بیشترین: 
2535000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2528000
زمان: 
12/2 16:00
قیمت نیم سکه امروز 2 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 2528000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:24","price":2535000},{"date":"1397/12/02 15:36","price":2530000},{"date":"1397/12/02 16:00","price":2528000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398