کمترین: 
4442000
بیشترین: 
4458000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4442000
زمان: 
12/2 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 4442000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:24","price":4458000},{"date":"1397/12/02 15:36","price":4445000},{"date":"1397/12/02 16:00","price":4442000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398