کمترین: 
414500
بیشترین: 
431800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
418200
زمان: 
12/2 15:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 2 اسفند 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 2 اسفند 1397 , 418200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:20","price":431800},{"date":"1397/12/02 11:25","price":431500},{"date":"1397/12/02 11:30","price":429700},{"date":"1397/12/02 11:35","price":430600},{"date":"1397/12/02 11:40","price":429300},{"date":"1397/12/02 11:45","price":428800},{"date":"1397/12/02 11:50","price":427000},{"date":"1397/12/02 11:55","price":425400},{"date":"1397/12/02 12:00","price":423300},{"date":"1397/12/02 12:05","price":426500},{"date":"1397/12/02 12:10","price":426800},{"date":"1397/12/02 12:15","price":424900},{"date":"1397/12/02 12:20","price":425200},{"date":"1397/12/02 12:25","price":424000},{"date":"1397/12/02 12:30","price":422700},{"date":"1397/12/02 12:35","price":423800},{"date":"1397/12/02 12:40","price":421700},{"date":"1397/12/02 12:45","price":418300},{"date":"1397/12/02 12:50","price":415400},{"date":"1397/12/02 12:55","price":414500},{"date":"1397/12/02 13:00","price":414700},{"date":"1397/12/02 13:05","price":415400},{"date":"1397/12/02 13:15","price":417900},{"date":"1397/12/02 13:20","price":416100},{"date":"1397/12/02 13:25","price":418300},{"date":"1397/12/02 13:30","price":418100},{"date":"1397/12/02 13:35","price":419500},{"date":"1397/12/02 13:40","price":420400},{"date":"1397/12/02 13:45","price":419900},{"date":"1397/12/02 13:55","price":420200},{"date":"1397/12/02 15:00","price":418200}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398