کمترین: 
560070
بیشترین: 
583470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
565150
زمان: 
12/2 15:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 2 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 2 اسفند 1397 , 565150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:20","price":583470},{"date":"1397/12/02 11:25","price":583160},{"date":"1397/12/02 11:30","price":580700},{"date":"1397/12/02 11:35","price":581930},{"date":"1397/12/02 11:40","price":580080},{"date":"1397/12/02 11:45","price":579470},{"date":"1397/12/02 11:50","price":577620},{"date":"1397/12/02 11:55","price":574850},{"date":"1397/12/02 12:00","price":572080},{"date":"1397/12/02 12:05","price":576390},{"date":"1397/12/02 12:10","price":576700},{"date":"1397/12/02 12:15","price":574540},{"date":"1397/12/02 12:25","price":573000},{"date":"1397/12/02 12:30","price":571160},{"date":"1397/12/02 12:35","price":572700},{"date":"1397/12/02 12:40","price":569930},{"date":"1397/12/02 12:45","price":565310},{"date":"1397/12/02 12:50","price":561310},{"date":"1397/12/02 12:55","price":560070},{"date":"1397/12/02 13:00","price":560380},{"date":"1397/12/02 13:05","price":561310},{"date":"1397/12/02 13:15","price":564690},{"date":"1397/12/02 13:20","price":562230},{"date":"1397/12/02 13:25","price":565310},{"date":"1397/12/02 13:30","price":565000},{"date":"1397/12/02 13:35","price":566850},{"date":"1397/12/02 13:40","price":568080},{"date":"1397/12/02 13:45","price":567460},{"date":"1397/12/02 13:55","price":567770},{"date":"1397/12/02 15:00","price":565150}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398