کمترین: 
420060
بیشترین: 
437610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423870
زمان: 
12/2 15:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 2 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 2 اسفند 1397 , 423870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:20","price":437610},{"date":"1397/12/02 11:25","price":437380},{"date":"1397/12/02 11:30","price":435530},{"date":"1397/12/02 11:35","price":436450},{"date":"1397/12/02 11:40","price":435070},{"date":"1397/12/02 11:45","price":434600},{"date":"1397/12/02 11:50","price":433220},{"date":"1397/12/02 11:55","price":431140},{"date":"1397/12/02 12:00","price":429060},{"date":"1397/12/02 12:05","price":432300},{"date":"1397/12/02 12:10","price":432530},{"date":"1397/12/02 12:15","price":430910},{"date":"1397/12/02 12:25","price":429760},{"date":"1397/12/02 12:30","price":428370},{"date":"1397/12/02 12:35","price":429530},{"date":"1397/12/02 12:40","price":427450},{"date":"1397/12/02 12:45","price":423990},{"date":"1397/12/02 12:50","price":420980},{"date":"1397/12/02 12:55","price":420060},{"date":"1397/12/02 13:00","price":420290},{"date":"1397/12/02 13:05","price":420980},{"date":"1397/12/02 13:15","price":423520},{"date":"1397/12/02 13:20","price":421680},{"date":"1397/12/02 13:25","price":423990},{"date":"1397/12/02 13:30","price":423750},{"date":"1397/12/02 13:35","price":425140},{"date":"1397/12/02 13:40","price":426060},{"date":"1397/12/02 13:45","price":425600},{"date":"1397/12/02 13:55","price":425830},{"date":"1397/12/02 15:00","price":423870}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398