کمترین: 
4520000
بیشترین: 
4600000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4570000
زمان: 
12/2 15:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 2 اسفند 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 4570000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 11:18","price":4600000},{"date":"1397/12/02 11:30","price":4570000},{"date":"1397/12/02 11:36","price":4590000},{"date":"1397/12/02 11:42","price":4580000},{"date":"1397/12/02 11:54","price":4570000},{"date":"1397/12/02 12:06","price":4590000},{"date":"1397/12/02 12:12","price":4570000},{"date":"1397/12/02 12:30","price":4560000},{"date":"1397/12/02 12:36","price":4550000},{"date":"1397/12/02 12:48","price":4540000},{"date":"1397/12/02 12:54","price":4520000},{"date":"1397/12/02 13:00","price":4540000},{"date":"1397/12/02 13:06","price":4520000},{"date":"1397/12/02 13:12","price":4560000},{"date":"1397/12/02 13:18","price":4550000},{"date":"1397/12/02 13:24","price":4560000},{"date":"1397/12/02 13:30","price":4550000},{"date":"1397/12/02 13:36","price":4560000},{"date":"1397/12/02 13:42","price":4570000},{"date":"1397/12/02 14:36","price":4560000},{"date":"1397/12/02 14:42","price":4580000},{"date":"1397/12/02 15:00","price":4570000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398