کمترین: 
861.3
بیشترین: 
861.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
861.3
زمان: 
12/2 10:30
قیمت درام ارمنستان امروز 2 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 اسفند 1397 , 861.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":861.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398