کمترین: 
1032.2
بیشترین: 
1032.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1032.2
زمان: 
12/2 10:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 اسفند 1397 , 1032.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":1032.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398