کمترین: 
3109.4
بیشترین: 
3109.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3109.4
زمان: 
12/2 10:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 اسفند 1397 , 3109.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/02 10:30","price":3109.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398